::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาจำรัส ฉายา อจโล นามสกุล เพ็ชรไพฑูรย์


๑๔.พระมหาจำรัส


ฉายา อจโล

นามสกุล เพ็ชรไพฑูรย์

อายุ ๓๓

พรรษา ๑๓

วัดมหาธาตุ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๔๖ชาติภูมิเกิดวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ณวัดหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นามพระอุปัชฌาย์ พระครูนิยุตธรรมประวิตร วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นามพระกรรมวาจาจาย์ พระสมุห์รอด วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นามพระอนุสาวนาจารย์ พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร วัดหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์วุฒิการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดนครสวรรค์

แผนกธรรม

พ.ศ.๒๕๓๓ สอบได้ น.ธ.ตรี ณ วัดหนองหลวง สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๓๔ สอบได้ น.ธ.โท ณ วัดหนองหลวง สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้ น.ธ.เอก ณ วัดหัวถนนเหนือ สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

แผนกบาลี

พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ประโยค ๑-๒ ณ วัดโพธาราม สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๐ สอบได้ ป.ธ. ๓ ณ วัดโพธาราม สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๑ สอบได้ ป.ธ.๔ ณ วัดโพธาราม สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๒ สอบได้ ป.ธ.๕ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้ ป.ธ.๖ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้ ป.ธ.๗ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้ ป.ธ.๘ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๖ สอบได้ ป.ธ.๙ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุทำหน้าที่การงาน ทางคณะสงฆ์และสังคมพ.ศ.๒๕๔๒ขปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นพระอนุจรนำข้อสอบไปเปิดสอบที่ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.๒๕๔๔ ป็นพระอนุจรนำข้อสอบไปเปิดสอบที่ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก

พ.ศ.๒๕๔๖ ป็นพระอนุจรนำข้อสอบไปเปิดสอบที่ วัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี

No comments:

Post a Comment