::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาสมส่วน ฉายา ปฏิญาโณ นามสกุล เพ็งสุข

๑๐.พระมหาสมส่วน

ฉายา ปฏิญาโณ

นามสกุล เพ็งสุข

อายุ ๓๓

พรรษา ๑๓

วัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๓๕ปัจจุบัน

การศึกษา ป.ธ.๙,พธ.บ.,กศม.
เป็นพระราชาคณะที่ พระศรีสุทธิพงศ์ วัดศรีสุธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

No comments:

Post a Comment