::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

ส.ณ.วิวัธน์ นามสกุล บุญวัตร

๑๒.ส.ณ.วิวัธน์

ฉายา-

นามสกุล บุญวัตร

อายุ ๒๑

พรรษา –

วัดเก้าเลี้ยว

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๓๗

(เป็นนาคหลวง)ลาสิกขา

รับราชการ

ไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆ

No comments:

Post a Comment