::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาแปลก ฉายา เปสโล นามสกุล สนธิรักษ์๒.พระมหาแปลก
ฉายา เปสโล
นามสกุล สนธิรักษ์
อายุ ๒๔
พรรษา ๔
วัดมหาธาตุ
จังหวัด พระนคร
ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๔๗๕

ชาติภูมิ


เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2452 ที่บ้านบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายพันและนางเกลี้ยง สนธิรักษ์ มีพี่สาว 2 คนและน้องสาว 2 คน จึงเป็นลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่พยายามจะให้ได้รับการศึกษา ซึ่งทางเลือกทางเดียวของชาวบ้านในยุคนั้นคือ การให้บวชเป็นสามเณร ท่านจึงถูกส่งไปบวชเณรโดยอาจารย์เกษม บุญศรี และพระครูนิภาสธรรมคุณ (หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ) พาไปฝากไว้กับสำนักวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร


หน้าที่การงานในภายหลังลาสิกขา

-ลาสิกขาเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒
-เข้ารับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
-พ.ศ.๒๔๙๕ ขอโอนไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
-พ.ศ.๒๕๐๑ ขอโอนไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-เป็นอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันการศึกษา
-มีผลงานการแต่งหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจำนวนมาก เช่น พิธีแต่งงาน ศัพท์ศาสนา พจนานุกรมบาลี-ไทย พิธีกรรม-ลัทธิประเพณี มารยาทไทย นิทานไทย นิทานชาดก เป็นต้น

ตัวอย่าง หนังสือแต่งโดยอาจารย์แปลก

พิธีแต่งงาน (ปกแข็งสี่สี)
ISBN 9740017877
เขียนโดย แปลก สนธิรักษ์
พิมพ์ที่ องค์การค้าของคุรุสภา
พิมพ์ปี 2526

บั้นปลายชีวิต

อาจารย์แปลก สนธิรักษ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมอายุได้ ๘๒ ปีเศษ

No comments:

Post a Comment