::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาวิเชียร ฉายา วิธุโร นามสกุล บำรุงผล

๔.พระมหาวิเชียร

ฉายา วิธุโร

นามสกุล บำรุงผล

อายุ 28

พรรษา 8

วัดมหาธาตุ

พระนคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ.2481ภูมิลำเนา เป็นชาวนครสวรรค์-พ.ศ.2490 เป็นพระราชาคณะที่ พระวิเชียรโมลี

-พ.ศ.2493 ลาสิกขา

-รับราชการ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกลาง สำนักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม

No comments:

Post a Comment