::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาสุบิน ฉายา สุเมโธ นามสกุล สังข์คต

๑๑.พระมหาสุบิน

ฉายา สุเมโธ

นามสกุล สังข์คต

อายุ ๒๒

พรรษา ๒

วัดท่าพระเจริญพรต

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๓๕ลาสิกขา

ไม่ทราบรายระเอียดอื่นๆ

No comments:

Post a Comment