::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, May 26, 2010

พระมหาประเสริฐ ฉายา ปุณณสิริ นามสกุล ศรีสุข

๑๖.พระมหาประเสริฐ

ฉายา ปุณฺณสิริ

นามสกุล ศรีสุข

อายุ ๓๕

พรรษา ๔

วัดสุทัศนเทพวราราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๔๑

ปัจจุบัน

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

No comments:

Post a Comment